PHOENIX PROMOTION, s.r.o.
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 Karlín
IČ: 29134927 DIČ: CZ29134927
vedeno Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 202867